Orientowanie mapy

 

Orientowanie mapy polega na nadaniu arkuszowi takiego położenia, aby uzyskać zgodność kierunków na mapie z odpowiadającymi im kierunkami w terenie (kierunek północny na mapie musi się pokrywać z kierunkiem północnym w terenie). Osiągnąć to możemy poprzez skojarzenie charakterystycznych elementów terenu z odpowiednim fragmentem mapy i ewentualne doprowadzenie do zgodności kierunków przez obrót arkusza.

 

Często jednak nie jesteśmy w stanie wyodrębnić form terenu, które by pasowały do obrazu na mapie. Wtedy mapę orientujemy na podstawie wskazań igły magnetycznej: busolę umieszczamy na mapie tak, aby oś „północ-południe” limbusa pokrywała się z taką osią na mapie (przy czym północ busoli powinna być zwrócona ku północy mapy), a następnie całość obracamy w ten sposób, żeby igła wskazała na podziałce limbusa wartość 0°-N. W momencie gdy to osiągniemy mapa będzie zorientowana.